Start » BIP » Przetargi » Przetargi 2020 » Dostawa Oleju napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Wierzbinku

Dostawa Oleju napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Wierzbinku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku: Dostawa Oleju napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Wierzbinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie nr 775417-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Złącznik nr 1

Złącznik nr 2

Złącznik nr 3

Złącznik nr 4

Złącznik nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540401878-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


 


 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku